7 - 9 Oct, 2018

21st Asian Project Market

1998 Project

Home Archive 1998 Project
  • Projects are arranged in alphabetical order
NO PROJECT DIRECTOR PRODUCER COUNTRY
1 3596 Hong Ki-sun Korea
2 Almayer`s Folly U-Wei Bin Hajisaari U-Wei Bin Hajisaari Malaysia
3 The Fifth Article: The Spirit War Diary Ishii Sogo Sento Takenori Japan
4 Fraction Hwang Chul-min Korea
5 Lagarista Mel Chionglo Jesse Ejercito Philippines
6 Legend of the Wolves Tian Zhuang Zhuang Tian Zhuang Zhuang,
Tang Yat Ming
China
7 Monday Hong Yoon-Ah Korea
8 The Passion Game Lou Ye Philippe Bober,
Han Jian Wei
China
9 Platform Jia Zhang Ke Li Kit Ming China
10 Samak(The Desert) Park Ki-Yong Korea
11 Soshin Ann Hui Sally Ann O`Reilly,
Hisami Kuroiwa
Hong Kong
12 A Thousand Dishes and Ten Thousand Lovers Gu Xiaodong & Nakagawa Yosuke Murakoso Koji Japan
13 Twist with Destiny Sudhir Mishra Elise Jalladeau India
14 Undercover Zhang Ming Huang Yun Kai China
15 The View(Cheshm Andaz) Bahram Beyzaie Behrooz Hashemian Iran
16 Yeomyung(Dawn) Kim Soo-Yong Korea